Name


  Telephone

  E-mail

  SHEN Jie

  Dean

  87952398

  jshen@zju.edu.cn

  TANG Xiaowu

  Vice Dean

  87953229

  tangxiaowu@zju.edu.cn

  LU Zhengzhong

  Vice Dean

  87952616

  zzlu@zju.edu.cn

  SUN Fangjiao

  Vice Dean

  87952003

  sunfj@zju.edu.cn

  LIU Hui

  Inspector

  87953303

  huiliu@zju.edu.cn