Office Schedule in Summer Vacation

Edit:Admin Date:2017-09-11 Visitcount:4532


NO.DateTeachers on Duty(Morning:8:30-11:30 Afternoon:14:30-17:00)Leaders on Duty
1July.10th(Mon.)Tang Li,Zhu Yi,Tang Qin,Pan Yiyun,Cai Zusen,Zhang Shuhong,Zhuo Jiantong,Sun Lin,Cai Dan,Li Chenlu,Yi Honghui,He Xudong,Zhou XiaolingWang Li
2July.11th(Tue.)Tang Li,Zhu Yi,Tang Qin,Pan Yiyun,Cai Zusen,Zhang Shuhong,Zhuo Jiantong,Sun Lin,Cai Dan,Li Chenlu,Yi Honghui,He Xudong,Zhou Xiaoling
3July.12th(Wed.)Tang Li,Zhu Yi,Tang Qin,Pan Yiyun,Cai Zusen,Zhang Shuhong,Zhuo Jiantong,Sun Lin,Cai Dan,Li Chenlu,Yi Honghui,He Xudong,Zhou Xiaoling
4July.13th(Thu.)Tang Li,Zhu Yi,Tang Qin,Pan Yiyun,Zhuo Jiantong,Sun Lin,Cai Dan,Li Chenlu,Yi Honghui,He Xudong,Zhou Xiaoling
5July.14th(Fri.)Tang Li,Zhu Yi,Tang Qin,Pan Yiyun,Zhou Yan,Zhuo Jiantong,Sun Lin,Cai Dan,Li Chenlu,Yi Honghui,He Xudong,Zhou Xiaoling
6July.17th(Mon.)Tang Li,Zhu Yi,Zhang Shuhong,Zhou Yan,Zhuo Jiantong,Sun Lin,Yi Honghui,He XudongLu Zhengzhong
7July.18th(Tue.)Tang Li,Zhu Yi,Zhang Shuhong,Zhou Yan,Zhuo Jiantong,Sun Lin,Yi Honghui,He Xudong
8July.19th(Wed.)Tang Li,Zhu Yi,Zhang Shuhong,Zhou Yan,Zhuo Jiantong,Sun Lin,Yi Honghui,He XudongWang Li
9July.20th(Thu.)Tang Li,Zhu Yi,Zhang Shuhong,Zhou Yan,Zhuo Jiantong,Sun Lin,Yi Honghui,He Xudong,Zhou Xiaoling
10July.21st(Fri.)Tang Li,Zhu Yi,Zhang Shuhong,Zhou Yan,Zhuo Jiantong,Sun Lin,Yi Honghui,He Xudong,Zhou Xiaoling
11July.24th(Mon.)Tang Qin,Pan Yiyun,Zhou Yan,Zhuo Jiantong,Sun Lin,Li Chenlu,Yi Honghui,He Xudong,Xu Weimin,Lu Tingting, Cheng Chao
12July.25th(Tue.)Tang Qin,Pan Yiyun,Zhou Yan,Zhuo Jiantong,Sun Lin,Li Chenlu,Yi Honghui,He Xudong,Xu Weimin,Lu Tingting, Cheng Chao
13July.26th(Wed.)Tang Qin,Pan Yiyun,Zhuo Jiantong,Sun Lin,Li Chenlu,Yi Honghui,He Xudong,Xu Weimin,Lu Tingting, Cheng Chao
14July.27th(Thu.)Tang Qin,Pan Yiyun,Zhuo Jiantong,Sun Lin,Li Chenlu,He Xudong,Xu Weimin,Lu Tingting, Cheng Chao
15July.28th(Fri.)Tang Qin,Pan Yiyun,Zhuo Jiantong,Sun Lin,Li Chenlu,He Xudong,Xu Weimin,Lu Tingting, Cheng Chao,Huang JiyiLu Zhengzhong
16July.31st(Mon.)Zhu Yi
17Aug.1st(Tue.)Zhu Yi,Cai Zusen
18Aug.2nrd(Wed.)Zhu Yi,Cai Zusen
19Aug.3rd(Thu.)Zhu Yi,Cai Zusen
20Aug.4th(Fri.)Zhu Yi,Cai Zusen
21Aug.7th(Mon.)Xu Xiaohang,Wei Yudi
22Aug.8th(Tue.)Xu Xiaohang,Wei Yudi,Huang Jiyi
23Aug.9th(Mon.)Xu Xiaohang,Wei Yudi,Huang Jiyi
24Aug.10th(Thu.)Xu Xiaohang,Wei Yudi,Huang JiyiXu Weimin
25Aug.11th(Fri.)Xu Xiaohang,Wei Yudi,Huang Jiyi,Ye Wen
26Aug.14th(Mon.)Xu Xiaohang,Wei Yudi,Huang Jiyi,Ye Wen
27Aug.15th(Tue.)Xu Xiaohang,Wei Yudi,Huang Jiyi,Ye Wen
28Aug.16th(Wed.)Xu Xiaohang,Wei Yudi,Huang Jiyi,Ye Wen
29Aug.17h(Thu.)Xu Xiaohang,Wei Yudi,Huang Jiyi,Ye Wen
30Aug.18th(Fri.)Xu Xiaohang,Wei Yudi,Huang Jiyi,Ye Wen
31Aug.21st(Mon.)Tangli,Sun Fangjiao,Cai Zusen,Cai Dan,Li Chenlu,Xu Weimin,Lu Tingting,Xu Xiaohang,Wei Yudi,Huang Jiyi,Ye WenLiu Hui
32Aug.22nd(Tue.)Tangli,Sun Fangjiao,Cai Zusen,Cai Dan,Li Chenlu,Xu Weimin,Lu Tingting,Xu Xiaohang,Wei Yudi,Huang Jiyi,Ye Wen
33Aug.23rh(Wed.)Tangli,Sun Fangjiao,Cai Zusen,Cai Dan,Li Chenlu,Xu Weimin,Lu Tingting,Xu Xiaohang,Wei Yudi,Huang Jiyi,Ye Wen
34Aug.24th(Thu.)Tangli,Sun Fangjiao,Cai Zusen,Cai Dan,Li Chenlu,Xu Weimin,Lu Tingting,Xu Xiaohang,Wei Yudi,Huang Jiyi,Ye Wen
35Aug.25th(Fri.)Tangli,Sun Fangjiao,Cai Zusen,Cai Dan,Li Chenlu,Xu Weimin,Lu Tingting,Xu Xiaohang,Wei Yudi,Huang Jiyi,Ye Wen,Cheng Chao


36Aug.28th(Mon.)Pan Yiyun,Sun Fangjiao,Cai Zusen,Cai Dan,Liu Xianglu,Xu Weimin,Lu Tingting,Ye Wen,Cheng Chao
37Aug.29th(Tue.)Pan Yiyun,Sun Fangjiao,Cai Zusen,Cai Dan,Liu Xianglu,Xu Weimin,Lu Tingting,Ye Wen,Cheng Chao


38Aug.30th(Wed.)Pan Yiyun,Sun Fangjiao,Cai Zusen,Cai Dan,Liu Xianglu,Xu Weimin,Lu Tingting,Ye Wen,Cheng Chao,Zhou Xiaoling

39Aug.31st(Thu.)Pan Yiyun,Sun Fangjiao,Zhang Shuhong,Zhou Yan,Cai Dan,Liu Xianglu,Xu Weimin,Lu Tingting,Ye Wen,Cheng Chao,Zhou Xiaoling

40Sept.1st(Fri.)Pan Yiyun,Sun Fangjiao,Zhang Shuhong,Zhou Yan,Cai Dan,Liu Xianglu,Xu Weimin,Lu Tingting,Cheng Chao,Zhou Xiaoling


41Sept.4th(Mon.)Tang Qin,Sun Fangjiao,Zhang Shuhong,Zhou Yan,Liu Xianglu,Cheng Chao,Zhou Xiaoling

42Sept.5th(Tue.)Tang Qin,Sun Fangjiao,Zhang Shuhong,Zhou Yan,Liu Xianglu,Cheng Chao,Zhou Xiaoling
43Sept.6th(Wed.)Tang Qin,Sun Fangjiao,Zhang Shuhong,Zhou Yan,Liu Xianglu,Cheng Chao,Zhou XiaolingXu Weimin
44Sept.7th(THu.)Yi Honghui,Tang Qin,Sun Fangjiao,Zhang Shuhong,Zhou Yan,Liu Xianglu,Cheng Chao,Zhou Xiaoling
45Sept.8th(Fri.)Yi Honghui,Tang Qin,Sun Fangjiao,Zhang Shuhong,Zhou Yan,Liu Xianglu,Zhou Xiaoling

Contact Information

Offices

Name

Location

Tel.

Leadership

WANG Li


13093741325

LIU Hui


13905710123

XU Weimin


13957138855

LU Zhengzhong


13906512353

General Affairs

YI Honghui

Room  231, No. 31 Dorm, Yuquan     Campus

87952848

HE Xudong

Room  3501, International College     Bldg. , Yuquan Campus

87951717

XU Weimin

Room 3501, International College     Bldg. , Yuquan Campus

87951386

ZHOU Xiaoling

Room  3400, International College     Bldg. , Yuquan Campus

87953399

CHENG chao

 

Room  3400, International College     Bldg. , Yuquan Campus

87953399

LU Tingting

Room 3501, International College     Bldg. , Yuquan Campus

87951386

Master’s and Ph.D Program

TANG Li

Room  231, No. 31 Dorm, Yuquan     Campus

87952848

Zhu YI

Room  229, No. 31 Dorm, Yuquan     Campus

87953101

TANG Qin

Room  229, No. 31 Dorm, Yuquan Campus

87953101

PAN Yiyun

Room  229, No. 31 Dorm, Yuquan Campus

87953101

Undergraduate Program

SUN Fangjiao

Room  B125, Eastern 1 Bldg.     Zijingang Campus

88981022

CAI Zusen

Room  B125, Eastern 1 Bldg.     Zijingang Campus

88981022

ZHANG Shuhong

Room  B125, Eastern 1 Bldg.     Zijingang Campus

88206532

YE Wen

Room  B125, Eastern 1 Bldg.     Zijingang Campus

88206532

Teaching Office

Huang Jiyi

Room  233, No. 31 Dorm, Yuquan Campus

87952091

Chinese Language

Program(Long and short term)

 

 

ZHOU Yan

Room  3504, International College     Bldg. , Yuquan Campus

87951718

XU Xiaohang

Room  3504, International College     Bldg. , Yuquan Campus

87951718

ZHUO Jiantong

Room  3504, International College     Bldg. , Yuquan Campus

87953089

SUN Lin

Room  3504, International College     Bldg. , Yuquan Campus

87953089

 

CAI Dan

Room 4500, International College     Bldg. , Yuquan Campus

87951456

LIU Xianglu

Room 4500, International College     Bldg. , Yuquan Campus

87951456

LI Chenlu

Room 4500, International College     Bldg. , Yuquan Campus

87951456

WEI Yudi

Room 4500, International College     Bldg. , Yuquan Campus

87951456

 

Contact Information

Offices

Name

Location

Tel.

Leadership

WANG Li


13093741325

LIU Hui


13905710123

XU Weimin


13957138855

LU Zhengzhong


13906512353

General Affairs

YI Honghui

Room  231, No. 31 Dorm, Yuquan     Campus

87952848

HE Xudong

Room  3501, International College     Bldg. , Yuquan Campus

87951717

XU Weimin

Room 3501, International College     Bldg. , Yuquan Campus

87951386

ZHOU Xiaoling

Room  3400, International College     Bldg. , Yuquan Campus

87953399

CHENG chao

 

Room  3400, International College     Bldg. , Yuquan Campus

87953399

LU Tingting

Room 3501, International College     Bldg. , Yuquan Campus

87951386

Master’s and Ph.D Program

TANG Li

Room  231, No. 31 Dorm, Yuquan     Campus

87952848

Zhu YI

Room  229, No. 31 Dorm, Yuquan     Campus

87953101

TANG Qin

Room  229, No. 31 Dorm, Yuquan Campus

87953101

PAN Yiyun

Room  229, No. 31 Dorm, Yuquan Campus

87953101

Undergraduate Program

SUN Fangjiao

Room  B125, Eastern 1 Bldg.     Zijingang Campus

88981022

CAI Zusen

Room  B125, Eastern 1 Bldg.     Zijingang Campus

88981022

ZHANG Shuhong

Room  B125, Eastern 1 Bldg.     Zijingang Campus

88206532

YE Wen

Room  B125, Eastern 1 Bldg.     Zijingang Campus

88206532

Teaching Office

Huang Jiyi

Room  233, No. 31 Dorm, Yuquan Campus

87952091

Chinese Language

Program(Long and short term)

 

 

ZHOU Yan

Room  3504, International College     Bldg. , Yuquan Campus

87951718

XU Xiaohang

Room  3504, International College     Bldg. , Yuquan Campus

87951718

ZHUO Jiantong

Room  3504, International College     Bldg. , Yuquan Campus

87953089

SUN Lin

Room  3504, International College     Bldg. , Yuquan Campus

87953089

 

CAI Dan

Room 4500, International College     Bldg. , Yuquan Campus

87951456

LIU Xianglu

Room 4500, International College     Bldg. , Yuquan Campus

87951456

LI Chenlu

Room 4500, International College     Bldg. , Yuquan Campus

87951456

WEI Yudi

Room 4500, International College     Bldg. , Yuquan Campus

87951456